LISTING OF CUBAN STAMPS ISSUES-MINT
2010-2019

   Select YEAR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 EXIT
 
2010  (Back to Top)
S21001
S21002
S21003
S21004
S21005
S21006
5044
5045-48
5048a SS
5049
5050
5051
1.40          OFFER 1.20          OFFER 1.25          OFFER 1.40          OFFER 1.75          OFFER 6.00          OFFER
 

 

S21007
S21008
S21009
S21010
S21011
S21012
5052-57
5058
5059
5060-65
5066
5067-68
5.50          OFFER 2.00          OFFER 1.75          OFFER 5.00          OFFER 2.00          OFFER 2.00           OFFER
 

 

S21013
S21014
S21015
S21016
S21017
S21018
5069-74
5075
5076
5077-82
5083
5084
5.75          OFFER 2.00          OFFER 1.75          OFFER 6.00         OFFER 2.00          OFFER 1.40          OFFER
 

 

S21019
S21020
S21021
S21022
S21023 S21024
5085 5086-89 5090 5091-94 5095 5096
1.75          OFFER 4.00          OFFER 1.40          OFFER 3.25         OFFER 1.75          OFFER 1.90          OFFER
 

 

S21025 S21026 S21027 S21028 S21029 S21030
5097 5098-99 5100-05 5106 5107 5108-13
 1.50          OFFER 3.25          OFFER 6.00          OFFER 2.00          OFFER 1.50          OFFER 6.50          OFFER
 

 

S21031 S21032 S21033 S21034 S21035 S21036
5114 5115-20 5121 5122-33 5134-41 5142-45
2.00          OFFER 4.50          OFFER 2.00          OFFER 7.50         OFFER 6.00           OFFER 5.25          OFFER
 

 

S21037 S21038 S21039 S21040 S21041 S21042
5146 5147 5148-51 5152-54 5155-58 5158a 
1.40          OFFER 1.75          OFFER 4.25          OFFER 3.25          OFFER 5.00          OFFER 5.00          OFFER
 

 

S21043 S21044 S21045 S21046 S21047 S21048
5159-64 5165 5166-69 5170-73 5174-77 5178
3.50          OFFER 2.00          OFFER 4.75          OFFER 4.00          OFFER 5.25          OFFER 1.40          OFFER
 

 

S21049 S21050 S21051 S21052 S21053 S21054
5179 5180 5181 5182 5183 5184
2.10          OFFER 1.40          OFFER 2.00          OFFER 1.75          OFFER 1.50           OFFER 3.00           OFFER
 

 

S21055 S21056 S21057      
     
5185 5186 5188      
1.50          OFFER 1.75          OFFER 1.30          OFFER      
 

2011 (Back to Top)

S21101 S21102 S21103 S21104 S21105 S21105a
5188 5189-94 5195 5196-97 5198 5199
2.00          OFFER 5.00          OFFER 2.00          OFFER 0.80          OFFER 1.40          OFFER 1.40          OFFER
 

 

S21106 S21107 S21108 S21109 S21110 S21111
5199 5201-02 5203 5204-09 5210 5211
1.40          OFFER 3.25          OFFER  4.25          OFFER 6.50           OFFER 2.00          OFFER 1.90          OFFER
 

 

S21112 S21113 S21114 S21115 S21116 S21117
5212 5213-18(6) 5219 SS 5220 5221-26 5227 SS
1.50          OFFER 6.00          OFFER 2.00          OFFER 1.75           OFFER 5.25          OFFER 2.00          OFFER
 

 

S21118 S21119 S21120 S21121 S21122 S21123
5228 5229 5230-37 5238-41 5242-47 5248 SS
6.00          OFFER 1.40          OFFER 6.75          OFFER 5.25          OFFER 4.75          OFFER  2.00          OFFER
 

 

S21124 S21125 S21126 S21127 S21128 S21129
5249-54 5255 SS 5256 5257-62 5263 SS 5264-69
4.00          OFFER 2.00          OFFER 2.10          OFFER 4.00          OFFER 2.00          OFFER 4.75          OFFER
 

 

S21128 S21130        
       
5270 SS 5271        
2.00          OFFER 2.00          OFFER        
 

2012 (Back to Top)

S21201 S21202 S21203 S21205 S21204 S21208
5272 5273 5274 5275 5276 5277
1.75          OFFER 1.40          OFFER 1.50          OFFER 1.40          OFFER 2.10          OFFER 1.50          OFFER
 

 

S21206 S21209 S21210 S21211 S21212 S21213
5278 5279 5280 5281 5282-87 5288 SS
2.60          OFFER 1.50          OFFER 1.50          OFFER 1.40          OFFER 5.25          OFFER 2.00          OFFER
 

 

S21207 S21214 S21216 S21221 S21222 S21215

5289-96 5297 5298 5299-04 5305 SS 5306
6.75          OFFER 1.80          OFFER 1.50          OFFER 6.10          OFFER 2.00          OFFER 2.10          OFFER
 

 

S21220 S21219 S21223 S21224 S21225 S21226
5314 5315 5316 5317 5318 5219
1.50          OFFER 1.30          OFFER 1.30          OFFER 1.30          OFFER 1.30          OFFER 1.50          OFFER
 

 

S21227 S21228 S21239 S21229 S21230 S21232

5320      1.50 5321     1.50 5322-25      5.20 5326      3.30 5327      1.50 5328     1.50
OFFER OFFER OFFER OFFER OFFER OFFER
 

 

S21233 S21234 S21235 S21236 S21231 S21237
5329-30      2.10 5331      1.30 5332-37      3.00 5338      2.00 5339-40      3.20 5341      1.30
OFFER OFFER OFFER OFFER OFFER OFFER
       

 

   
S21238 S21217 S21218      
     
5342-43       2.80 5.00 SS      2.00      
OFFER OFFER OFFER      
 

2013 (Back to Top)

S21301 S21302 S21303 S21304 S21305 S21306
5344-49 5350 SS 5351 5352 5353- 58 5359 SS
5.20          OFFER 2.00          OFFER 1.50          OFFER 6.00          OFFER 5.90          OFFER 2.00          OFFER
 

 

S21307 S21308 S21309 S21310 S21311 S21312
5360-65       5366      5367         Baseball  Capablanca   Informatica SS     
2.80          OFFER 1.80          OFFER 2.10          OFFER 9.60          OFFER 4.80          OFFER 2.00          OFFER
 

 

S21313 S21314 S21315 S21316 S21317 S21318
Reptiles  Reptiles SS      Sauto Theatre Australia'13  Australia'13   May 1st 
5.90          OFFER 2.00          OFFER 1.30          OFFER 1.30          OFFER 2.00          OFFER 1.30           OFFER
 

 

S21319 S21320 S21321 S21322 S21321 S21324
Fleming Rosillo Ballet SS  Butterflies  Construction Workers Alicia Alonso 
1.30          OFFER 4.10          OFFER 2.00          OFFER 7.20          OFFER 1.80          OFFER 5.10          OFFER
 

 

S21325 S21326 S21327 S21328 S21328A S21328B
Alicia Alonso SS FEU Congress Design SS   Che Guevara Thailand's Expo  Thailand's Exp SS 
2.00          OFFER 1.30          OFFER 2.00          OFFER 1.30          OFFER 8.25          OFFER 2.00          OFFER
  

 

S21329 S21330 S21331 S21332 S21333 S21334
Simon Bolivar Moncada      Mario Muņoz Angerona Cafetal Digital UPAEP
3.90          OFFER 3.60          OFFER 1.50          OFFER 1.95          OFFER 2.25          OFFER 1.30          OFFER

 

 

S21335 S21336 S21336A S21337 S21338 S21338A
Farmer Congrs CDR UPAEP Matanzas Cuba-Korea Relat BRASILIANA
1.70          OFFER 1.30         OFFER 5.20          OFFER 1.30          OFFER 1.70          OFFER 5.80          OFFER
 

 

S21338B S21339 S21340 S21341 S21342 S21343
Brasiliana SS- Philat.Congress Philat.Cong SS- Bayamo Arab House Dance Museum
2.00          OFFER 6.10            OFFER 2.00          OFFER 1.15           OFFER 1.60         OFFER 1.50          OFFER
 

 

S21343A S21343B S21344 S21345 S21346 S21347
Domestic Animals Domestic Animals SS Fighters Fiscalia Juan Delgado 55th Anniv. Revolution
5.00            OFFER 2.00          OFFER 2.10          OFFER 1.95         OFFER 2.70          OFFER 1.95          OFFER

 

2014 (Back to Top)

S21401 S21402 S21403 S21404 S21405 S21406
Trinidad Foundation San Nicolas Consagration San Nicolas Consagration SS Puerto Principe Foundation Puerto Principe Foundation SS CUBA-HAITI Diplomatic Relations
2.50          OFFER 1.80          OFFER 2.00          OFFER 5.10          OFFER 2.00           OFFER 6.00          OFFER

 

 

S21407 S21408 S21409 S21410 S21411 S21412
CELAC CTC Congress Hugo Chavez (3) FMC Robaina (6) Robaina SS
1.50          OFFER 1.50          OFFER 4.50          OFFER 1.30          OFFER 5.60          OFFER 2.00          OFFER

 

 

S21413 S21414 S21415 S21416 S21417 S21418
Gertrudis Gomez de Avellaneda 50th Anniv Death of Juan Delgado (2) Relaciones Cuba-Barbados Policia Nacional CITMA Relaciones Cuba-Sudafrica
2.10          OFFER 2.20          OFFER 1.30        OFFER 1.80          OFFER 1.80          OFFER 1.70         OFFER
 

 

S21419 S21420 S21421 S21422 S21423 S21424
Dia del Trabajo Bejucal Consejo de Estado Convento de San Francisco Reforma Agraria National Museum of History
1.30          OFFER 1.30          OFFER 1.50          OFFER 1.80          OFFER 1.30          OFFER 1.50          OFFER
       

 

   
S21425 S21426 S21427 S21428 S21429 S21430
Cuba-Congo Diplomatic Relations III Philatelic Cup SS Butterflies Empresas Mtalurgicas Sancti Spiritus Cuba-Nigeria Diplomatic Relations
1.70          OFFER 2.00          OFFER 7.40          OFFER 6.10          OFFER 2.80          OFFER 1.70          OFFER
 

 

S21431 S21432 S21433 S21434 S21435 S21436
World Soccer Cup-Brasil Handfans Contralogia General La Huella de Espaņa Cuba-Benin Relacions Diplomaticas Equinos
5.20          OFFER 4.30      OFFER 1.80     OFFER 1.70          OFFER 1.60          OFFER 5.80          OFFER
 

 

S21437 S21438 S21439 S21440 S2141 S2142
Equinos HS Relaciones con Paises Africanos Parlamento Latinoamericano Festival Leobrouwer Musica de Camara Republica de Korea Faros
2.00          OFFER 1.70          OFFER 1.30          OFFER 1.30          OFFER 1.70          OFFER 4.20          OFFER
 

 

S21443 S21400        
       
Cubana de Aviacion Up today 2014        
3.90      OFFER 113.65      OFFER        
 

 

           
           
           
           
 
 
 Select YEAR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 EXIT

 

 


Free counters provided by Andale.

 

READ THIS !! To make an offer click on OFFER, (an email form come up), write the amount you are willing to pay at the end of the SUBJECT  or in the text area and SEND the E-mail. Is not amount is entered you agreed to pay the $$ shows at Item. If this process does not work e-mail to madios1@atlanticbb.net  and send it with Item(s) No and your Offer(s). I

    First Come First Serve Basis.  I reserve the right to reject any OFFER at any time. 

 Shipping and Handling not included in the Price

Back to Top